ALLMAX SLOVAKIA

Hľadať

Prejdi na obsah

Obchodne oddelenie

Kontakt

Dátum*:

OBCHODNÉ ODDELENIE
all-max@all-max.sk

ALLMAX SLOVAKIA s.r.o.
Č
ernyševského 39
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

IČO: 44 372 141
IČ DPH: SK 2022 674 225

č
íslo účtu: 2500978653/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0025 0097 8653
SWIFT: SUBASKBX

zapisaný v OR OS Bratislava I
Odd.:Sro, Vl.č.: 54257/B

Home | O spoločnosti | Produkty | Podpora | Kontakt | CENNIK | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu