ALLMAX SLOVAKIA

Hľadať

Prejdi na obsah

Kontakt

Kontakt

ALLMAX SLOVAKIA s.r.o.
Č
ernyševského 39
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

IČO: 44 372 141
IČ DPH: SK 2022 674 225

č
íslo účtu: 2500978653/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0025 0097 8653
SWIFT: SUBASKBX

zapisaný v OR OS Bratislava I
Odd.:Sro, Vl.č.: 54257/B

E-mail : info@all-max.sk
Tel. : +421 905 320 155
Fax : +421 2 6595 6363

Home | O spoločnosti | Produkty | Podpora | Kontakt | CENNIK | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu